esmaspäev, 28. detsember 2015

Meie tegemistest

Pildid on tehtud "Vee-elustiku" matkast, päästeameti päevast ja õppepäevast Tähetornis.

teisipäev, 1. detsember 2015

Mitteformaalne õpe

Mis on mitteformaalne õpe?
"Mitteformaalne õppimine on see, mis leiab aset väljapool kooli ning on ette võetud teadlikult, eesmärgiga end arendada. Mitteformaalne õpe võib toimuda väga erinevates keskkondades (näiteks looduses), mille puhul õpetamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine otstarve. Mitteformaalne õpe on samuti eesmärgistatud, kuid vabatahtlik. Läbiviijad võivad olla nii professionaalsed koolitajad kui ka näiteks vabatahtlikud või omaealised." (https://www.stardiplats.ee/abimaterjalid/mis-on-mitteformaalne-ope)

Möödunud nädalal käisime eesti keele tunnis uurimas meie valla raamatukogu. 
Õpilased töötasid gruppides ja pidid leidma vastused mitmesugustele küsimustele. 
Näiteks mitu raamatut on selles raamatukogus? 
Mitu uut raamatut raamatukogu oktoobris juurde sai? 
Mitu uut raamatut sai raamatukogu 2014. aastal? 
Millised kogud on peale raamatute raamatukogus veel olemas? 
Kas raamatukogus on rariteete?
Milline teos oli eelmisel kuul lugejate lemmik?
Millist raamatut on üldse kõige rohkem laenutatud?
Koostama oma lemmikraamatute või klassi soovitusliku kirjanduse raamatute nimekirja. Mõõtma ära lasteraamatute riiulite kogupikkuse, uurima raamatuid ja neid kategoriseerima seiklusraamatuks, ajalooliseks jutustuseks, noorteromaaniks, teadusraamatuks jne.Suureks abiks tunni ettevalmistamisel ja läbiviimisel oli raamatukogujuhataja Õilme Kasetalu.Suur aitäh!

Aasta 2017 märksõnad

 Janeli  Kevin  Kärolin  Liis  Mihkel  Mirta Ott Anete